Dịch vụ pháp lý

Hợp tác công tư

Trong những năm gần đây, những dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) được áp dụng rộng rãi để phát triển cơ sở hạ tầng và đã trở thành một phương thức ngày càng phổ biến để cung cấp các dịch vụ công khác nhau ở các nước trên thế giới.

Việc triển khai dự án theo hình thức PPP mang đến sự hỗ trợ của khu vực tư nhân trong tiến trình thực hiện các dự án, giúp tăng cường tính hiệu quả trong việc phân phối, điều hành và quản lý. Mô hình PPP còn giúp đưa vào các nguồn lực bổ sung để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng, tạo nên nhiều hơn các cơ hội tiếp cận và nắm bắt công nghệ tiên tiến từ quốc tế.

Tuy nhiên, vẫn còn gặp nhiều vướng mắc ở nhiều khâu, từ khâu lựa chọn dự án, thông tin dự án, thủ tục hành chính cho đến các cơ chế thực hiện.

Wiki Legal cung cấp các dịch vụ dưới đây để hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện thành công các dự án PPP, bao gồm:

+ Tư vấn khung pháp lý về phát triển các dự án hạ tầng tại Việt Nam;

+ Hỗ trợ các nhà đầu tư trong giai đoạn đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án PPP;

+ Tư vấn, soạn thảo, rà soát và đàm phán các hợp đồng liên quan đến phát triển hạ tầng và PPP;

+ Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh khác trong quá trình thực hiện các dự án phát triển hạ tầng và PPP;

+ Tư vấn giải quyết tranh chấp trong quá trình triển khai, thực hiện dự án PPP.

Partner

Lawyer Quach Manh Hong

Luật sư điều hành | Văn phòng Hà Nội

Phone:  +84 912 254 860

full profile