Dịch vụ pháp lý

Đại diện trong tố tụng

Đại diện trong tố tụng là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống xã hội cũng như trong môi trường pháp lý. Luật sư có vai trò vô cùng quan trọng trong việc thay mặt khách hàng thực hiện các quyền tố tụng tại Tòa án để đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng của mình.

Luật sư Đặng Thành Vinh với hơn 14 năm kinh nghiệm làm việc chuyên sâu và tham gia tố tụng tại Tòa án, sẽ cùng nhóm các Luật sư và Trợ lý Luật sư của Wiki Legal, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp một cách tốt nhất cho Quý khách hàng trong quá trình tố tụng.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ về đại diện trong tố tụng bao gồm:

+ Tiếp nhận, nghiên cứu vụ việc của khách hàng;

+ Đưa ra các tư vấn và hướng giải quyết hiệu quả nhất đối với vụ việc của khách hàng;

+ Đại diện khách hàng thực hiện quyền tố tụng tại Tòa án các cấp;

+ Giải đáp các vấn đề pháp lý cho khách hàng liên quan đến hoạt động tố tụng tại Tòa án.

Partner

Đại diện trong tố tụng

Phone:  

full profile