Dịch vụ pháp lý

Tư vấn xử lý nợ

Trong thời gian gần đây, ngày càng xảy ra nhiều tình trạng các doanh nghiệp gặp phải các khoản “nợ khó đòi” hay gặp khó khăn bởi những khoản nợ xấu, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, thâm chí xấu nhất là có thể làm doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản. Wiki Legal sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn xử lý nợ cho Quý khách hàng với sự hỗ trợ của các Luật sư có chuyên môn sâu về pháp luật và tài chính cũng như có kinh nghiệm trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến các khoản nợ xấu.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đây:

+ Tư vấn, giải đáp pháp lý về các vấn đề liên quan đến xử lý nợ theo quy định của pháp luật hiện hành;

+ Tư vấn các giải pháp và định hướng để xử lý nợ;

+ Tư vấn, hỗ trợ xác minh các khoản nợ;

+ Hỗ trợ đàm phán với con nợ để giải quyết công nợ;

+ Hỗ trợ, đại diện cho khách hàng khi làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

+ Tư vấn, đại diện cho khách hàng trong quá trình tố tụng tại Tòa án (trong trường hợp đàm phán không thành).

Partner

Lawyer Quach Manh Hong

Luật sư điều hành | Văn phòng Hà Nội

Phone:  +84 912 254 860

full profile