bg img

Partner

ls1

Luật sư Quách Mạnh Hồng

Luật sư điều hành | Văn phòng Hà Nội

ls3

Luật sư Nguyễn Đình Dũng

Luật sư thành viên | Văn phòng TP. HCM

ls4

Luật sư Phạm Văn Khánh

Luật sư thành viên | Văn phòng TP. HCM

Cộng sự

avatar LS TranThiVanAnh 570x570 1

Luật sư Trần Thị Vân Anh

Luật sư cộng tác | Văn phòng Hà Nội

avatar LS HoNgocHien 570x570 1

Tiến sĩ Hồ Ngọc Hiển

Cố vấn cao cấp | Văn phòng Hà Nội

Anh Duong 570x570 1

Cố vấn Phan Thị Thuỳ Dương

Cố vấn cao cấp | Văn phòng TP. HCM

Chuyên viên

avatar LS PhThiBichHang 570x570 1

Chuyên viên Phạm Bích Hằng

Chuyên viên | Văn phòng Hà Nội

Nguyen Do Quyen FINAL 570x570 1

Trợ lý LS Nguyễn Đỗ Quyên

Trợ lý luật sư | Văn phòng Hà Nội

ls2

Luật sư Đặng Thành Vinh

Luật sư thành viên | Văn phòng Hà Nội

Untitled 1 1 570x570 1

Trợ lý LS Nguyễn Thị Anh Thư

Trợ lý luật sư | Văn phòng TP. HCM

z4751958627188 71514dc9f1579154e5d1742586c05413 570x570 1

Trợ lý LS Nguyễn Thị Thu Hà

Trợ lý luật sư | VP TP.HCM