Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước

27/11/2023

Ngày 27/4/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch lớn phải báo cáo. Quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày 01/12/2023, thay thế cho Quyết định 20/2013/QĐ-TTg ngày 18/4/2013.

WIKI LEGAL trân trọng giới thiệu bài viết dưới đây sẽ điểm một số nội dung quan trọng của Quyết định 11/2023/QĐ-TTg.

Chi tiết bài viết Kính mời Quý Khách Hàng xem tại đường link dưới đây:

https://wikilegal.vn/wp-content/uploads/2023/11/Quyet-dinh-11-2023-QD-TTg-2.pdf

Trân trọng!