BẢN TIN PHÁP LUẬT WIKI LEGAL LLC TUẦN TỪ (01/03/2022 – 15/03/2022)

21/03/2022

WIKI LEGAL LLC trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng Bản tin pháp luật tuần từ (01/03/2022 – 15/03/2022)

Nổi bật trong số này:

  • Quy định mới về mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong xây dựng (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2022)
  • Một số văn bản pháp luật mới theo tuần.

Chi tiết xem tại file đính kèm dưới đây:

https://wikilegal.vn/wp-content/uploads/2022/03/MAR2022-LU-01-V-1.pdf

Trân trọng!