BẢN TIN PHÁP LUẬT WIKI LEGAL LLC TUẦN TỪ 01/10/2022 – 15/10/2022)

17/10/2022

WIKI LEGAL LLC trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng Bản tin pháp luật tuần từ (01/10/2022 – 15/10/2022)

Nổi bật trong số này:

  • Quy trình lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA  (Áp dụng từ ngày 20/11/2022)
  • Một số văn bản pháp luật mới theo tuần.

Chi tiết xem tại file đính kèm dưới đây:

https://wikilegal.vn/wp-content/uploads/2022/10/2022OCT-LU-01-V.pptx-1.pdf

Trân trọng!