BẢN TIN PHÁP LUẬT WIKI LEGAL LLC TUẦN TỪ (15/03/2022 – 31/03/2022)

04/04/2022

WIKI LEGAL LLC trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng Bản tin pháp luật tuần từ (15/03/2022 – 31/03/2022)

Nổi bật trong số này:

  • Quy định mới về số giờ làm thêm của người lao động
  • Một số văn bản pháp luật mới theo tuần.

Chi tiết xem tại file đính kèm dưới đây:

https://wikilegal.vn/wp-content/uploads/2022/04/2022MAR-LU-02-V-1.pdf

Trân trọng!