BẢN TIN PHÁP LUẬT WIKI LEGAL LLC TUẦN TỪ (15/05/2022 – 31/05/2022)

01/06/2022

WIKI LEGAL LLC trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng Bản tin pháp luật tuần từ (15/05/2022 – 31/05/2022)

Nổi bật trong số này:

  • Quy định về gia hạn thời hạn nộp các loại thuế và tiền thuê đất trong năm 2022 (Có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022)
  • Một số văn bản pháp luật mới theo tuần.

Chi tiết xem tại file đính kèm dưới đây:

https://wikilegal.vn/wp-content/uploads/2022/06/2022MAY-LU-02-V-1.pdf

Trân Trọng!