BẢN TIN PHÁP LUẬT WIKI LEGAL LLC TUẦN TỪ (15/10/2022 – 31/10/2022)

02/11/2022

WIKI LEGAL LLC trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng Bản tin pháp luật tuần từ (15/10/2022 – 31/10/2022)

Nổi bật trong số này:

  • Nghị định mới hướng dẫn Luật Quản lý thuế (Có hiệu lực từ ngày 30/10/2022)
  • Một số văn bản pháp luật mới theo tuần.

Chi tiết xem tại file đính kèm dưới đây:

https://wikilegal.vn/wp-content/uploads/2022/11/2022OCT-LU-02-V-1.pdf

Trân Trọng!