BẢN TIN PHÁP LUẬT WIKI LEGAL LLC TUẦN TỪ (16/12/2022 – 31/12/2022)

03/01/2023

WIKI LEGAL LLC trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng Bản tin pháp luật tuần từ (16/12/2022 – 31/12/2022)

Nổi bật trong số này:

  • Quy trình bổ sung yêu cầu về mua, bán nợ khi bên mua nợ chưa thanh toán đủ số tiền mua nợ  (Áp dụng từ ngày 09/02/2023)
  • Một số văn bản pháp luật mới theo tuần.

Chi tiết xem tại file đính kèm dưới đây:

https://wikilegal.vn/wp-content/uploads/2023/01/2022DEC-LU-02-V-1.pdf

Trân trọng!