BẢN TIN PHÁP LUẬT WIKI LEGAL LLC TUẦN TỪ (15/07/2020-30/07/2020)

03/08/2020

Nổi bật trong số này:

Covid – 19: Người lao động tự cách ly ở nhà phòng Covid-19 vẫn được hưởng lương

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày càng nhiều NLĐ bị ngừng việc do phải thực hiện tự cách ly tại nhà khi đi từ vùng dịch hoặc tiếp xúc với người đi từ vùng dịch về theo yêu cầu của cơ quan y tế. Vậy trong thời gian cách ly thì NLĐ có được hưởng lương ngừng việc hay không?

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số: 1064/LĐTBXH-QHLĐTL  ngày 25/03/2020 về hướng dẫn trả lương và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian bị ngừng việc do dịch Covid-19:

1. Việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao động để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc (do lỗi của người sử dụng lao động hay người lao động hay do nguyên nhân khách quan) để xác định trả lương ngừng việc cho người lao động.

2. Trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 dưới đây thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động (tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định):

– Lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

– NLĐ phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

– NLĐ phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc.

3. Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động; nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và NLĐ có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động; nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 38 hoặc Điều 44 Bộ luật Lao động.

Cũng tại khoản 3  Điều 98 Bộ luật lao động 2012 quy định:

Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, NLĐ hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Do đó, NLĐ tự cách ly ở nhà phòng Covid-19 vẫn được hưởng lương. Tiền lương cụ thể do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn lương tối thiểu vùng do nhà nước ban hành.

CÁC VĂN BẢN KHÁC:

ĐẦU TƯ

 • Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

(Ngày hiệu lực: 05/09/2020)

 • Quyết định 1056/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt về Nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

(Ngày hiệu lực: 20/07/2020)

 • Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

(Ngày hiệu lực: 27/07/2020)

 • Quyết định 1072/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

(Ngày hiệu lực: 21/07/2020)

 • Công văn 939/TTg-CN năm 2020 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

(Ngày hiệu lực: 21/07/2020)

GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

 • Công văn 5760/VPCP-CN năm 2020 xử lý thông tin báo nêu về chi phí vận chuyển nội địa đối với hàng nông sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

(Ngày hiệu lực: 15/07/2020)

 • Nghị quyết 109/NQ-CP năm 2020 về phê duyệt “Hiệp định về vận chuyển hàng không thường lệ giữa Việt Nam – Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ” do Chính phủ ban hành

(Ngày hiệu lực: 23/07/2020)

 • Nghị định 86/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

(Ngày hiệu lực: 15/09/2020)

 • Chỉ thị 3140/CT-CHK năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do Cục Hàng không Việt Nam ban hành

(Ngày hiệu lực: 27/07/2020)

 • Công điện 949/CĐ-TTg năm 2020 về khắc phục hậu quả, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

(Ngày hiệu lực: 21/07/2020)

 • Nghị quyết 112/NQ-CP năm 2020 triển khai Nghị quyết 117/2020/QH14 về chuyển đổi phương thức đầu tư dự án thành phần tại Nghị quyết 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Chính phủ ban hành

(Ngày hiệu lực: 27/07/2020)

 • Nghị quyết 109/NQ-CP năm 2020 về phê duyệt “Hiệp định về vận chuyển hàng không thường lệ giữa Việt Nam – Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ” do Chính phủ ban hành

(Ngày hiệu lực: 23/07/2020)

 • Nghị định 86/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

(Ngày hiệu lực: 15/09/2020)

 • Quyết định 1404/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt Đề án “Nghiên cứu đánh giá thực trạng, đề xuất phương án điều chỉnh loại hình kinh doanh vận tải phục vụ công tác sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường bộ năm 2008” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

(Ngày hiệu lực: 22/07/2020)

HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

 • Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

(Ngày hiệu lực: 01/09/2020)

 • Công văn 2284/BHXH-TCCB năm 2020 về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

(Ngày hiệu lực: 15/07/2020)

 • Công văn 3866/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về Đánh giá việc thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

(Ngày hiệu lực: 17/07/2020)

 • Quyết định 1083/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi Quyết định 158/QĐ-TTg về kiện toàn Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

(Ngày hiệu lực: 23/07/2020)

 • Quyết định 20/2020/QĐ-TTg về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

(Ngày hiệu lực: 15/09/2020)

 • Thông tư 3/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

(Ngày hiệu lực: 05/09/2020)

 • Quyết định 1605/QĐ-BTNMT năm 2020 về quy trình nội bộ thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

(Ngày hiệu lực: 21/07/2020)

 • Nghị quyết 978/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

(Ngày hiệu lực: 20/07/2020)

 • Quyết định 949/QĐ-BXD năm 2020 sửa đổi một số điểm, khoản thuộc Điều 2 của Quyết định 168/QĐ-BXD về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Xây dựng

(Ngày hiệu lực: 20/07/2020)

 • Quyết định 883/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về thành lập Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

(Ngày hiệu lực: 28/07/2020)

 • Quyết định 2096/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch xây dựng dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

(Ngày hiệu lực: 28/07/2020)

 • Quyết định 1109/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

(Ngày hiệu lực: 24/07/2020)

 • Quyết định 1246/QĐ-BTTTT năm 2020 Bộ Tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống phần mềm họp trực tuyến (Phiên bản 1.0) do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

(Ngày hiệu lực: 24/07/2020)

 • Quyết định 1083/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi Quyết định 158/QĐ-TTg về kiện toàn Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

(Ngày hiệu lực: 23/07/2020)

 • Quyết định 20/2020/QĐ-TTg về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

(Ngày hiệu lực: 15/09/2020)

 • Kế hoạch 150/KH-UBND về kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

(Ngày hiệu lực: 22/07/2020)

 • Quyết định 2762/QĐ-BNN-TCLN năm 2020 công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(Ngày hiệu lực: 22/07/2020)

 • Quyết định 1605/QĐ-BTNMT năm 2020 về quy trình nội bộ thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

(Ngày hiệu lực: 21/07/2020)

 • Thông tư 3/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

(Ngày hiệu lực: 05/09/2020)

 

TÀI CHÍNH

 • Nghị quyết 108/NQ-CP năm 2020 về Nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Chính phủ ban hành

(Ngày hiệu lực: 17/07/2020)

 • Công văn 2592/BGDĐT-KHTC năm 2020 về chấn chỉnh việc thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 kế hoạch 5 năm 2021-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

(Ngày hiệu lực: 16/07/2020)

 • Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

(Ngày hiệu lực: 01/09/2020)

 • Quyết định 1081/QĐ-BTC về Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

(Ngày hiệu lực: 20/07/2020)

 • Quyết định 1933/QĐ-BCT năm 2020 về áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Hoa và In-đô-nê-xi-a do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

(Ngày hiệu lực: 23/07/2020)

 • Quyết định 1900/QĐ-BCT năm 2020 về áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen có xuất xứ từ Trung Hoa, Thái Lan và Ma-lai-xi-a do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

(Ngày hiệu lực: 23/07/2020)

 • Quyết định 1130/QĐ-TTg phê duyệt chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2020-2022 và kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

(Ngày hiệu lực: 27/07/2020)

 • Thông báo 251/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ – Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 01 tháng 07 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

(Ngày hiệu lực: 24/07/2020)

 • Quyết định 1081/QĐ-BTC về Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

(Ngày hiệu lực: 20/07/2020)

 • Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

(Ngày hiệu lực: 05/09/2020)

DOANH NGHIỆP

 • Quyết định 883/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về thành lập Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

(Ngày hiệu lực: 22/07/2020)

 • Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2020 về hành động tăng trưởng xanh thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

(Ngày hiệu lực: 22/07/2020)

 • Công văn 4750/BKHĐT-ĐKKD năm 2020 về đăng ký kinh doanh ngành, nghề tư vấn pháp lý, dịch vụ pháp lý do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

(Ngày hiệu lực: 23/07/2020)

XUẤT NHẬP KHẨU

 • Quyết định 1933/QĐ-BCT năm 2020 về áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Hoa và In-đô-nê-xi-a do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

(Ngày hiệu lực: 23/07/2020)

 • Công văn 4816/TCHQ-TXNK năm 2020 về phần mềm nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

(Ngày hiệu lực: 20/7/2020)

 • Công văn 4796/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

(Ngày hiệu lực: 17/7/2020)

 • Công văn 4747/TCHQ-GSQL năm 2020 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, quá cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

(Ngày hiệu lực: 16/7/2020)

LAO ĐỘNG

 • Nghị định 88/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

(Ngày hiệu lực: 15/09/2020)

 • Công văn 2682/LĐTBXH-KHTC năm 2020 báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự toán ngân sách năm 2021 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

(Ngày hiệu lực: 17/7/2020)

 • Công văn 2680/LĐTBXH-KHTC năm 2020 về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 (Vốn sự nghiệp) do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

(Ngày hiệu lực: 17/7/2020)

 • Công văn 2284/BHXH-TCCB năm 2020 về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành                                                                                                                                                                                                                                                          (Ngày hiệu lực: 15/7/2020)