BẢN TIN PHÁP LUẬT WIKI LLC TUẦN TỪ (01/05/2021 – 15/05/2021)

17/05/2021

WIKI LEGAL LLC trân trọng gửi đến Qúy Khách Hàng Bản tin pháp luật tuần từ (01/05/2021 – 15/05/2021)

Nổi bật trong số này:

  • Một số điểm chú ý của Thông tư mới quy định về việc Ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi COVID -19
  • Một số văn bản pháp luật mới theo tuần

Chi tiết xem tại file đính kèm dưới đây:

https://wikilegal.vn/wp-content/uploads/2021/05/MAY2021-LU-01-V-1.pdf

Trân trọng!