BẢN TIN PHÁP LUẬT WIKI LLC TUẦN TỪ (01/10/2020 – 15/10/2020)

15/10/2020

Nổi bật trong số này:

Quy định mới về góp vốn thành lập công ty TNHH 2 thành viên từ 2021

Tại Điều 47 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định mới về việc góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 02 thành viên trở lên và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Cụ thể, thành viên của công ty TNHH 02 thành viên trở lên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau thời gian này, nếu vẫn có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ phần vốn đã cam kết thì công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp (Hiện nay, khoản 4 Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2014 đang quy định thời hạn này là 60 ngày).

Đồng thời, Luật Doanh nghiệp 2020 cũng khẳng định, người góp vốn trở thành thành viên công ty kể từ thời điểm đã thanh toán phần vốn góp và những thông tin về người góp vốn được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên (hiện nay Luật Doanh nghiệp 2014 không quy định).

Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp…

Các văn bản khác:

ĐẦU TƯ

 • Chỉ thị 20/CT-BYT năm 2020 về tăng cường công tác đấu thầu nhằm đảm bảo cạnh tranh, công khai, minh bạch và hiệu quả trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành

(Ngày hiệu lực: 01/10/2020)

 • Công văn 5553/BYT-KH-TC năm 2020 về đính chính chỉ thị 22/CT-BYT do Bộ Y tế ban hành

(Ngày hiệu lực: 13/10/2020)

 • Công văn 1357/TTg-CN năm 2020 báo cáo Quốc hội về thực hiện chính sách phát triển giao thông vận tải đường sắt và việc sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư cho giao thông vận tải đường sắt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

(Ngày hiệu lực: 07/10/2020)

 • Công văn 1346/TTg-CN năm 2020 báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

(Ngày hiệu lực: 05/10/2020)

 • Công văn 1345/TTg-CN năm 2020 báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

(Ngày hiệu lực: 05/10/2020)

 • Công văn 8317/VPCP-CN năm 2020 về sử dụng quỹ đất công thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư, loại Hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành

(Ngày hiệu lực: 05/10/2020)

 • Công văn 8297/VPCP-CN năm 2020 về thực hiện Dự án Cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành

(Ngày hiệu lực: 03/10/2020)

GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

 • Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2020 công bố 06 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

(Ngày hiệu lực: 01/10/2020)

 • Quyết định 1900/QĐ-BGTVT năm 2020 về chương trình khung, tài liệu tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe tại các đơn vị kinh doanh vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

(Ngày hiệu lực: 07/10/2020)

 • Nghị quyết 145/NQ-CP năm 2020 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang do Chính phủ ban hành

(Ngày hiệu lực: 07/10/2020)

HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

 • Quyết định 1685/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

(Ngày hiệu lực: 26/10/2020)

 • Nghị quyết 141/NQ-CP năm 2020 báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết 24/2016/QH14 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 do Chính phủ ban hành

(Ngày hiệu lực: 03/10/2020)

 • Quyết định 1499/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

(Ngày hiệu lực: 03/10/2020)

 • Quyết định 2866/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

(Ngày hiệu lực: 01/10/2020)

 • Quyết định 1376/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

(Ngày hiệu lực: 01/10/2020)

 • Thông tư 121/2020/TT-BQP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

(Ngày hiệu lực: 22/11/2020)

 • Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

(Ngày hiệu lực: 01/12/2020)

TÀI CHÍNH

 • Quyết định 1557/QĐ-TCT năm 2020 về thiết lập Hệ thống kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống eTax do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

(Ngày hiệu lực: 05/10/2020)

 • Công văn 5319/BYT-KH-TC năm 2020 về thực hiện thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh PACS do Bộ Y tế ban hành

(Ngày hiệu lực: 05/10/2020)

 • Nghị quyết 146/NQ-CP về điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành

(Ngày hiệu lực: 09/10/2020)

 • Nghị định 121/2020/NĐ-CP sửa đổi Khoản 2 Điều 12 Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP

(Ngày hiệu lực: 09/10/2020)

 • Thông báo 11485/TB-SXD-VLXD năm 2020 về công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III/2020

(Ngày hiệu lực: 07/10/2020)

DOANH NGHIỆP

 • Công văn 12290/BTC-QLCS năm 2020 về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết do Bộ Tài chính ban hành

(Ngày hiệu lực: 07/10/2020)

 • Công văn 6469/TCHQ-PC năm 2020 về vướng mắc xử lý vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp bỏ trốn do Tổng cục Hải quan ban hành

(Ngày hiệu lực: 06/10/2020)

XUẤT NHẬP KHẨU

 • Công văn 6524/TCHQ-GSQL năm 2020 về tập kết hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

(Ngày hiệu lực: 08/10/2020)

 • Công văn 10897/TXNK-CST năm 2020 về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập để sửa chữa sau đó tiếp tục xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

(Ngày hiệu lực: 07/10/2020)

 • Công văn 6464/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Hiệp định EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành

(Ngày hiệu lực: 05/10/2020)

LAO ĐỘNG

 • Quyết định 1486/QĐ-TTg năm 2020 về Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

(Ngày hiệu lực: 01/10/2020)

 • Thông tư 07/2020/TT-BLĐTBXH quy định về xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

(Ngày hiệu lực: 01/10/2021)

 • Công văn 3194/BHXH-CSXH năm 2020 về hướng dẫn điểm mới về quy trình thực hiện giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định 88/2020/NĐ-CP và phân cấp theo quy định tại Quyết định 166/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

(Ngày hiệu lực: 08/10/2020)

 • Công văn 4217/TCT-DNNCN năm 2020 về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản bồi thường cho người lao động do Tổng cục Thuế ban hành

(Ngày hiệu lực: 06/10/2020)

 • Công văn 4218/TCT-DNNCN năm 2020 về hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công do Tổng cục Thuế ban hành

(Ngày hiệu lực: 06/10/2020)