Chưa phân loại

BẢN TIN PHÁP LUẬT WIKI LLC TUẦN TỪ (01/11/2021 – 15/11/2021)

WIKI LEGAL LLC trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng Bản tin pháp luật tuần từ (01/11/2021 – 15/11/2021)

Nổi bật trong số này:

  • Quyết định mới sửa đổi một số chính sách hỗ trợ Người lao động và Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19
  • Một số văn bản pháp luật mới theo tuần.

Chi tiết xem tại file đính kèm dưới đây:

https://wikilegal.vn/wp-content/uploads/2021/11/NOV2021-LU-01-V-1.pdf

Trân trọng!