BẢN TIN PHÁP LUẬT WIKI LLC TUẦN TỪ (15/03/2021 – 31/03/2021)

05/04/2021

WIKI LEGAL LLC trân trọng gửi đến Qúy Khách Hàng Bản tin pháp luật tuần từ (15/03/2021 – 31/03/2021)

Nổi bật trong số này:

  • Một số quy định về Chuyển nhượng Dự án Bất động sản
  • Một số văn bản pháp luật mới theo tuần

Chi tiết xem tại file đính kèm dưới đây:

https://wikilegal.vn/wp-content/uploads/2021/04/LU-02-MAR2021-V-1.pdf

Trân trọng!