BẢN TIN PHÁP LUẬT WIKI LLC TUẦN TỪ (15/06/2021 – 30/06/2021)

01/07/2021

WIKI LEGAL LLC trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng Bản tin pháp luật tuần từ (15/06/2021 – 30/06/2021)

Nổi bật trong số này:

  • Một số điểm mới chú ý của Luật Cư Trú 2020 (Có hiệu lực từ 01/07/2021)
  • Một số văn bản pháp luật mới theo tuần.

Chi tiết xem tại file đính kèm dưới đây:

https://wikilegal.vn/wp-content/uploads/2021/07/JUNE2021-LU-02-V-1.pdf

Trân trọng!

BẢN TIN PHÁP LUẬT WIKI LLC TUẦN TỪ (15/06/2021 – 30/06/2021)

01/07/2021

WIKI LEGAL LLC trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng Bản tin pháp luật tuần từ (15/06/2021 – 30/06/2021)

Nổi bật trong số này:

  • Một số điểm mới chú ý của Luật Cư Trú 2020 (Có hiệu lực từ 01/07/2021)
  • Một số văn bản pháp luật mới theo tuần.

Chi tiết xem tại file đính kèm dưới đây:

https://wikilegal.vn/wp-content/uploads/2021/07/JUNE2021-LU-02-V-1.pdf

Trân trọng!