BẢN TIN PHÁP LUẬT WIKI LLC TUẦN TỪ (15/09/2021 – 30/09/2021)

01/10/2021

WIKI LEGAL LLC trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng Bản tin pháp luật tuần từ (15/09/2021 – 30/09/2021)

Nổi bật trong số này:

  • Chính sách hỗ trợ từ Qũy bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (áp dụng từ ngày 01/10/2021)
  • Một số văn bản pháp luật mới theo tuần.

Chi tiết xem tại file đính kèm dưới đây:

https://wikilegal.vn/wp-content/uploads/2021/10/SEP2021-LU-02-V-1.pdf

Trân trọng!