BẢN TIN PHÁP LUẬT WIKI LLC TUẦN TỪ (15/10/2021 – 31/10/2021)

02/11/2021

WIKI LEGAL LLC trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng Bản tin pháp luật tuần từ (15/10/2021 – 31/10/2021)

Nổi bật trong số này:

  • Nghị định mới quy định về miễn thuế, giảm thuế, miễn tiền chậm nộp đối với doanh nghiệp và người dân chịu tác động của dịch COVID-19
  • Một số văn bản pháp luật mới theo tuần.

Chi tiết xem tại file đính kèm dưới đây:

https://wikilegal.vn/wp-content/uploads/2021/11/OCT2021-LU-02-V-1.pdf

Trân trọng!