Chênh lệch địa tô từ làm đường vào túi ai?

06/07/2020

Khoản chênh lệch địa tô cực lớn chưa được điều phối để quay trở lại tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng giao thông. Vậy nó đang chảy vào túi ai?

Vấn đề này mới đây đã được Báo giao thông đề cập tại bài viết  sau:

https://www.baogiaothong.vn/chenh-lech-dia-to-tu-lam-duong-vao-tui-ai-d471029.html