Cơn khát đầu tư điện mặt trời lên đỉnh điểm

22/09/2020

Có thêm 124 dự án điện mặt trời chưa có trong quy hoạch điện dù đã được Bộ Công thương thẩm định, bởi còn thêm yêu cầu EVN tính toán khả năng giải tỏa công suất.

Vấn đề này mới đây đã được Báo đầu tư đề cập tới tại bài viết sau:

https://baodautu.vn/con-khat-dau-tu-dien-mat-troi-len-dinh-diem-d129891.html