Hà Nội công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

05/05/2020

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 29-4-2020 về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở và cơ quan ngang sở; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố.

Theo phụ lục kèm theo quyết định nêu trên, Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của 22 sở, cơ quan ngang sở thuộc thành phố trung bình đạt khoảng 72% trở lên, trong đó cao nhất là Sở Nội vụ (86,93%), Văn phòng UBND thành phố (86,72%), Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất thành phố (86,63%)…

Đối với UBND 30 quận, huyện, thị xã, Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 trung bình đạt từ 83% trở lên, trong đó quận Cầu Giấy có chỉ số cao nhất (95,61%), tiếp đến các quận Long Biên (95,56%), Đống Đa (94,93%)…

UBND thành phố yêu cầu, căn cứ Chỉ số cải cách hành chính năm 2019, các sở, cơ quan ngang sở; UBND các quận, huyện, thị xã cần tiếp tục có giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính những năm tiếp theo…