Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – Những lưu ý về thời hạn khiếu nại

16/08/2023

Các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang tham gia rất nhiều giao dịch thương mại trong nước cũng như quốc tế. Tuy vậy, không phải lúc nào các doanh nghiệp cũng hiểu biết đầy đủ về các quy định pháp luật có liên quan đến các giao dịch thương mại. Việc chưa hiểu biết đầy đủ về các quy định pháp luật thương mại có liên quan có thể dẫn đến những bất lợi về mặt pháp lý cho các doanh nghiệp khi có sự cố xảy ra. Một trong những trường hợp điển hình là việc không tuân thủ thời hạn khiếu nại trong pháp luật thương mại Việt Nam hay trong Công ước của Liên Hợp Quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế sẽ làm bên có quyền, lợi ích bị vi phạm mất quyền áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm.

WIKI LEGAL trân trọng giới thiệu bài viết dưới đây sẽ trình bày một số nội dung cơ bản về thời hạn khiếu nại và những lưu ý cho doanh nghiệp khi áp dụng quy định về thời hạn khiếu nại theo Luật Thương Mại và Công ước của Liên Hợp Quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

Chi tiết bài viết Kính mời Quý Khách Hàng xem tại đường link dưới đây:

https://wikilegal.vn/wp-content/uploads/2023/08/Nhung-Luu-y-ve-thoi-han-Khieu-nai-2.pdf

Trân trọng!