Khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT giai đoạn dịch bệnh COVID-19.

12/08/2021

Công văn 2259/BHXH-CSYT được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 29/7/2021 hướng dẫn về khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT giai đoạn dịch bệnh COVID-19. (Công văn có hiệu lực từ ngày 29/7/2021)

BHXH Việt Nam đã hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ sở KCB BHYT đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi KCB cho người tham gia BHYT theo đúng quy định của Luật BHYT phù hợp với tình hình thực tiễn giai đoạn dịch bệnh Covid -19 tại các địa phương, đơn vị, cụ thể:

– Tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16:

BHXH tỉnh thông báo và hướng dẫn để người bệnh BHYT được KCB tại cơ sở KCB thuận lợi nhất trên địa bàn, không phân biệt nơi đăng ký KCB ban đầu, được hưởng quyền lợi KCB BHYT như các trường hợp KCB đúng tuyến;

Bên cạnh đó phối hợp với cơ sở KCB thực hiện chuyển tuyến người bệnh theo yêu cầu chuyên môn và khả năng tiếp nhận của tuyến trên;

– Người bệnh BHYT được làm các xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và được quỹ BHYT hoặc ngân sách nhà nước chi trả theo quy định;

– Đối với các trường hợp bệnh nhân mắc bệnh mãn tính như:

Tăng huyết áp, tiểu đường, Basedow, ung thư đang được quản lý điều trị tại Bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh: Căn cứ danh sách người bệnh được Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến cập nhật, thông báo trên Hệ thống thông tin giám định, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở KCB tổ chức quản lý khám, cấp thuốc tại các cơ sở tuyến dưới đủ năng lực.