Kỳ vọng tăng sức hút nhà đầu tư dự án sử dụng đất

05/11/2020

Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (gọi tắt là TT 06) có hiệu lực thi hành từ ngày 05/11/2020. Những hướng dẫn chi tiết tại TT 06 được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi, tăng sức cạnh tranh hơn nữa cho quá trình lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất.

Vấn đề này mới đây đã được Báo đấu thầu đề cập tới tại bài viết sau:

https://baodauthau.vn/ky-vong-tang-suc-hut-nha-dau-tu-du-an-su-dung-dat-post98267.html