Nghị định 03/2021/NĐ-CP: Bảo hiểm sẽ không bồi thường thiệt hại khi lái xe trong máu có cồn.

22/01/2021

Nghị định 03/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 15/01/2021 đã bổ sung thêm trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại kể từ ngày 01/3/2021 đó là: Thiệt hại với tài sản do lái xe điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, vẫn giữ nguyên các trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại như theo Nghị định 103/2008/NĐ-CP, cụ thể:

  • Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc người bị thiệt hại;
  • Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Nếu đã thực hiện trách nhiệm thì không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm;
  • Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp gồm giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại;
  • Thiệt hại với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn;
  • Thiệt hại với tài sản đặc biệt gồm vàng, bạc, đá quý, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt;