Nghị định 14/2021/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong chăn nuôi

27/04/2021

Nghị định số 14/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 3 năm 2021, quy định xử phạt hành chính về chăn nuôi. Quy định về mức phạt tiền đối với việc vi phạm các quy định về xử lý chất thải chăn nuôi trong các trang trại. (Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2021) Cụ thể:

  • Quy định về phạm vi điều chỉnh: Nghị định  quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về chăn nuôi. Đối với các hành vi vi phạm hành chính khác về chăn nuôi không được quy định tại Nghị định  thì áp dụng quy định tại các nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt.
  • Quy định về đối tượng bị xử phạt hành chính, bao gồm:

– Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

– Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Hợp tác xã;

– Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Đầu tư;

– Tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

– Đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức khác theo quy định pháp luật;

– Cá nhân tham gia kinh doanh chăn nuôi.

  • Quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi là 01 năm, trừ trường hợp vi phạm hành chính về sản xuất, mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, sản phẩm chăn nuôi, vật nuôi sống làm thực phẩm thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm.
  • Quy định mức phạt tiền đối với vi phạm quy định về xử lý chất thải chăn nuôi trang trại.  Hành vi vi phạm quy định về xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bị phạt tiền với các mức phạt : Từ 1-3 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ, từ 3-5 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô vừa, từ 5-7 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trạng quy mô lớn.
  •  Đối với Hành vi vi phạm quy định về xử lý nước thải chăn nuôi không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về nước thải chăn nuôi cho cây trồng bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ, từ 5-7 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô vừa, từ 7-10 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trạng quy mô lớn. Hành vi vi phạm quy định về xử lý khí thải từ hoạt động chăn nuôi không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải chăn nuôi sẽ bị phạt tiền với mức phạt như hành vi vi phạm quy định về xử lý nước thải chăn nuôi nêu trên.
  • Hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện sẽ được áp dụng với mức phạt tiền nêu trên. Còn đối với  tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
  • Đối với vi phạm quy định về xử lý chất thải chăn nuôi nông hộ. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không có biện pháp xử lý phân, nước thải chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường và gây ảnh hưởng đến người xung quanh.
  • Xử phạt tối đa 80.000.000 đồng đối với các vi phạm quy định về giống vật nuôi, vi phạm quy định về thức ăn chăn nuôi, Vi phạm quy định về điều kiện chăn nuôi.
  • Bên cạnh đó còn bị buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả khắc phục trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.