Nghị quyết 68/NQ-CP Phao cứu sinh đúng lúc với Doanh nghiệp gặp khó khăn.

12/07/2021

Phó vụ trưởng Vụ Thống kê dân số và lao động (Tổng cục Thống kê) kỳ vọng, sẽ có nhiều doanh nghiệp tiếp cận được các gói hỗ trợ vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết 68/NQ-CP. (Nghị quyết có hiệu lực từ 01/7/2021)

Vần đề này mới đây đã được Báo Đầu Tư đề cập tới tại bài viết sau:

https://baodautu.vn/phao-cuu-sinh-dung-luc-voi-doanh-nghiep-gap-kho-khan-d146816.html

Trân Trọng!