Quy định phạt cảnh cáo khi làm giấy khai sinh muộn đã được hủy bỏ

17/07/2020

Theo quy định hiện hành thì người có trách nhiệm đi đăng ký khai sinh cho trẻ em mà không thực hiện việc đăng ký đúng thời hạn quy định sẽ bị phạt cảnh cáo ( khoản 1 Điều 27 Nghị định 110/2013/NĐ-CP).

 

Tuy vậy,  tại Nghị định 82/2020/NĐ-CP đã bỏ quy định phạt cảnh cáo đối với việc không thực hiện việc đăng ký khai sinh đúng thời hạn quy định.  (Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/9/2020 và thay thế Nghị định 110/2013/NĐ-CP  và Nghị định 27/2015/NĐ-CP)

Bên cạnh đó, tăng mức phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về đăng ký khai sinh như sau:

1.  Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp để làm thủ tục đăng ký khai sinh. (Hiện hành, phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng).

2.  Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

Cam đoan, làm chứng sai sự thật về việc sinh;

Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về nội dung khai sinh;

Sử dụng giấy tờ của người khác để làm thủ tục đăng ký khai sinh.

(Theo quy định hiện hành, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, riêng hành vi làm giả giấy tờ để làm thủ tục đăng ký khai sinh bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng).