Từ năm 2021 tăng độ tuổi nghỉ hưu thì số năm đóng BHXH để hưởng lương hưu có thay đổi không?

19/08/2020

Điều kiện hưởng lương hưu là khi NLĐ đủ độ tuổi nghỉ hưu và đủ số năm đóng BHXH. Vậy với việc tăng độ tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 thì số năm đóng BHXH để hưởng lương hưu có thay đổi không?

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, NLĐ thuộc đối tượng được hưởng lương hưu khi đáp ứng các điều kiện:

1. Điều kiện về độ tuổi nghỉ hưu trong từng điều kiện lao động cụ thể như sau:

  • Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi trong điều kiện lao động bình thường;
  • Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;
  • NLĐ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;
  • Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

2.  Điều kiện về số năm đóng bảo hiểm: NLĐ khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Theo quy định của Luật BHXH 2014 trong điều kiện lao động bình thường độ tuổi nghỉ hưu của nam là 60 và của nữ là 55.  Trong Bộ luật Lao động 2019 mới đây, quy định về độ tuổi nghỉ hưu đã có sự thay đổi như sau:

  • Tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
  • Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Như vậy để được hưởng lương hưu thì số năm mà NLĐ đóng BHXH vẫn chưa có quy định mới thay thế quy định của Luật BHXH nên số năm này vẫn tiếp tục được áp dụng. Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện cho NLĐ cao tuổi có số năm tham gia BHXH thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi BHXH. Nhà nước đang tiến tới giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm theo Nghị quyết 28 NQ/TW.