Những điểm mới quan trọng trong Luật Đất Đai 2024

25/01/2024

Ngày 18/01/2024, Quốc hội đã thông qua Luật đất đai sửa đổi với 16 chương, 260 điều (Luật đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025)

WIKI LEGAL trân trọng giới thiệu bài viết dưới đây sẽ tổng hợp một số điểm mới quan trọng trong Luật đất đai 2024.

Chi tiết bài viết Kính mời Quý Khách Hàng xem tại đường link dưới đây:

https://wikilegal.vn/wp-content/uploads/2024/01/2024-JAN-_-LUAT-DAT-DAI-SUA-DOI-2.pdf

Trân trọng!