BẢN TIN PHÁP LUẬT WIKI LLC TUẦN TỪ (01/08/2021 – 15/08/2021)

16/08/2021

WIKI LEGAL LLC trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng Bản tin pháp luật tuần từ (01/08/2021 – 15/08/2021)

Nổi bật trong số này:

  • Một số quy định mới về đất đai (có hiệu lực từ ngày 01/9/2021)
  • Một số văn bản pháp luật mới theo tuần.

Chi tiết xem tại file đính kèm dưới đây:

https://wikilegal.vn/wp-content/uploads/2021/08/AUG2021-LU-01-V-1.pdf

Trân trọng!